Hem

SFV 14 juni 2011Svensk förening för vårdkvalitet är en interprofessionell, ideell förening som verkar för kvalitet inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Vi arbetar för att

  • skapa mötesplatser för dialog
  • sprida kunskap om aktuell utveckling och forskning inom kvalitetsområdet

SFV samverkar med European Society for Quality in Healthcare ESQH och Business Excellence