Change Day 4 juni 2014

Svenskt Forum för Vårdkvalitet stödjer ChangeDay. Vårt löfte lyder – ”Vi lovar att fortsätta sprida kunskap om aktuell utveckling och forskning inom kvalitetsområdet, skapa mötesplatser för dialog samt verka för ökad interprofessionell samverkan med patienten i centrum”. Besök hemsida: www.changeday.se  

Senaste möte

Workshop 12 februari 2014 Min arbetsmiljö – patientens säkerhet -en utmaning för ledare och medarbetare, Tid: kl 10.15 -15.00 och efterföljande föreningsstämma ca 15.20 -17.00, Plats: Hantverkarg 11 B, Stockholm. Program Föreningsstämma, 12 februari 2014 Kallelse Dagordning Årsberättelse för 2013 Läs hela inlägget