Bli medlem i SFV

 

 

Svenskt Forum för Vårdkvalitet är en interprofessionell ideell förening som verkar för kvalitet inom vård och omsorg. SFV vill göra skillnad genom att minska gapet mellan ambition och verklighet . SFV vill vara en stark interprofessionell röst som verkar bortom stuprörstänkande och ger ytterligare en dimension till professionsförädling. Tillsammans vill vi verka förhållbar kvalitet i hälso-och sjukvård och omsorg!

Som medlem får du

  • Nyhetsbrev minst 4 ggr/år direkt i e-posten med möjlighet att själv bidra med inlägg
  • Tillgång till ett interprofessionellt nätverk för erfarenhets- och kunskapsutbyte
  • Möjlighet att genom ESQH påverka EU- kommissionens arbete med kvalitets- och säkerhetsfrågor
  • Möjlighet att påverka inriktning och innehåll i SFV:s arbete genom din röst på årsmötet.
  • Om fullt pris betalats för deltagande i seminarium utgår en rabatt för deltagande i det nästkommande

Vem kan bli medlem

  • Enskild person eller en organisation kan vara medlem.

Medlemsavgifter för 2018

  • Inga avgifter tas ut

Medlemskap kan sökas direkt via sfvmailen@gmail.com

Anmälningsblankett