Europeiskt samarbete

SFV är genom sitt medlemskap i European Society for Quality in Healthcare (ESQH) delaktig i det europeiska samarbetet för kvalitet i hälso- och sjukvård. ESQH är medlemmar i EU Health Policy Forum samt ISQua.

Länk till ESQH
Länk till ISQua