Aktiviteter

Planering pågår av seminarium den 14 februari 2019 i Stockholm. Idéer och medskick kan sändas till sfvmailen@gmail.com.

Morgondagens vård- för och med patienten genomfördes den 8 februari 2018 med föreläsarna Åsa Steinsaphir tog upp patientrollen och Sara Riggare och Maria Hägglund diskuterade spetspatienter. Hanna Lundstedt gav en inblick i ett personcentrerat förändringsarbete och Anna Blommengren presenterade en organisatorisk modell för samverkan med patienter. Tobias Perdahl berättade om hur digitala lösningar aktivt kan stödja samarbete och Margareta Danelius berättade om vårdmöten som utgår från patienters föreställningar, förväntningar och farhågor samt hur journalen kan vara ett gemensamt verktyg för patienter och vårdpersonal. Seminariet fick höga poäng av deltagarna. Bilderna från seminariet har skickats ut till deltagare per mejl.

SFV Jubileumsseminarium genomfördes den 7 december 2016. Magna
Andreen Sachs beskrev utvecklingen av den svenska hälso- och sjukvårdens kvalitetsarbete och Jesper Olsson tog upp frågor kring framgångsrik ledning av kvalitetsutveckling. Anna Karin Eldh berättade om den svåra konsten att implementera kunskap och teamarbete och Johan Thor gav tankar om framtidens kvalitetsarbete. Deltagarna gav seminariet bra feed-back och bilderna har skickats direkt till deltagarna.

God livskvalitet börjar i munnen Workshop 3 Mars 2016 blev inställt.

Tidigare seminarier:

Teamkraft – rätt använd ger bättre resultat. Workshop 4 november 2015
Världens bästa teamarbete? Är det så i Sverige? Svensk hälso- och sjukvård har goda medicinska resultat sett i ett internationellt perspektiv. En anledning är att vårt land har en kompetent och tränad vårdpersonal. Men kan vi slå oss till ro? Vad kan vi satsa mer på? Finns fallgropar? I höstens workshop presenterades och diskuterades med kollegor som har erfarenhet av hur en ändamålsenlig design av hälso- och sjukvård samt omsorg kan skapas. En patientföreträdare från Psoriasisförbundet deltog och gav sina reflektioner under seminariet. Medverkande talare var utvecklingschef Svante Lifvergren, projektledare Dag StrömMarion Lindh, Patientsäkerhetsstrateg

Patientkraft – att ta tillvara medskapande genomfördes i mars 2015. Det högaktuella temat engagerade och vi fick många värdefulla reflektioner från våra medverkande föreläsare Carolyn Canfield, citizen-patient från Canada, Britt-Marie Ahrnell, konsult, författare och närstående, Mårten Jansson, mobiliseringsansvarig på NSPH för PRIO-satsningen i Sverige.